Birds - Donovan Klein

Rainbow Lorikeet, Trichoglossus molluccanus

Rainbow Lorikeet, Trichoglossus molluccanus feeding on the nectar of a Golden Penda (Yellow penda - Xanthostemon chrysanthus)

AustraliaGladstoneGolden pendaNew AucklandQueenslandRainbow LorikeetTrichoglossus molluccanusXanthostemon chrysanthusbirdscentral queenslanddonovan kleineatingfeedingnatureperchedwildlifeyellow penda